شهریه دانشگاه های ترکیه چقدر است؟

شهریه دانشگاه های ترکیه چقدر است؟

تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه یکی از گزینه‌های محبوب برای دانشجویان ایرانی است که به دنبال یک تجربه تحصیلی بین المللی هستند. یکی از موارد مهمی که برای دانشجویان مهم است، هزینه‌های تحصیلی یا شهریه دانشگاه ترکیه (دولتی و خصوصی) است. بررسی این موارد از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا شهریه دانشگاه‌ها می‌تواند تأثیر زیادی در تصمیم نهایی دانشجو برای ادامه تحصیل در ترکیه داشته باشد. بنابراین، بررسی و مقایسه شهریه دانشگاه های ترکیه برای دانشجویان بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل کارشناسان فراکنش در این مقاله سعی دارند شما را با هزینه‌های تحصیل در مهم‌ترین دانشگاه‌های این کشور آشنا کنند.

شهریه دانشگاه های دولتی ترکیه

هزینه تحصیل در ترکیه بسته به اینکه دانشگاه دولتی یا خصوصی باشد بین 3000 تا 19000 دلار متغیر است. در دانشگاه‌های دولتی اگر زبان آموزشی برنامه‌ای انگلیسی باشد، ممکن است بیش از هزینه استاندارد خارج از کشور هزینه ارائه کنید. همچنین هزینه‌های زندگی در ترکیه نسبت به اکثر کشورهای اروپای غربی ارزان‌تر است و توصیه می‌شود برای مواردی مانند اقامت، غذا و نوشیدنی و سرگرمی بین 500 تا 600 دلار در ماه در دسترس داشته باشید.

دانشگاه استانبول

برنامه‌های لیسانس (به زبان ترکی)6000 دلار در سال (2 قسط)
برنامه‌های لیسانس (به زبان انگلیسی)7000 دلار در سال (2 قسط)
برنامه‌های کارشناسی ارشد با پایان نامه (به زبان ترکی)5.500 دلار کل برنامه (4 ترم و 4 قسط)
برنامه‌های کارشناسی ارشد با پایان نامه (به زبان انگلیسی)7000 دلار کل برنامه (4 ترم و 4 قسط)
برنامه‌های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه (به زبان ترکی)5000 دلار کل برنامه (2 ترم و 2 قسط)
برنامه‌های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه (به زبان انگلیسی)6600 دلار کل برنامه (2 ترم و 2 قسط)
برنامه‌های دکترا (به زبان ترکی)6.800 دلار کل برنامه (8 ترم و 4 قسط)
برنامه‌های دکترا (به زبان انگلیسی)8000 دلار کل برنامه (8 ترم و 4 قسط)
مدرسه مقدماتی انگلیسی7000 دلار برای یک سال

مقاله پیشنهادی: شهریه دانشگاه های ترکیه

دانشگاه آنکارا

نام دانشکدهنام رشتهمقدار شهریه به لیر
دانشکده پزشکیپزشکی به زبان انگلیسی293400
پزشکی به زبان ترکی استانبولی195600
دانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی به زبان انگلیسی195600
دندانپزشکی به زبان ترکی استانبولی130400
دانشکده داروسازیداروسازی به زبان انگلیسی183450
داروسازی به زبان ترکی استانبولی122300
دانشکده هنرهای زیبابه زبان ترکی استانبولی48900
دانشکده پرستاریبه زبان ترکی استانبولی48900
دانشکده مهندسیبه زبان انگلیسی110100

دانشگاه اگه

برای آشنایی با شهریه دانشگاه های ترکیه می‌توانید نگاهی هم به جدول زیر داشته باشید. هزینه رشته‌های موجود بین (200 تا 600) دلار متغیر است. در حالی که هزینه پزشکی حدود (2000) دلار و دندانپزشکی و داروسازی حدود (1600) دلار است. همچنین هزینه رشته‌هایی که به زبان انگلیسی تدریس می‌شوند از بقیه بیشتر است. دانشگاه منحصرا به گواهی YÖS خود نیاز دارد. پس هزینه شرکت در این آزمون را هم مد نظر داشته باشید.

نام دانشکدهنام رشتهمقدار شهریه به دلار
دانشکده پزشکیپزشکی10000
دانشکده دندانپزشکیدندانپزشکی10000
دانشکده داروسازیداروسازی8450
دانشکده مهندسیمهندسی3450

دانشگاه حاجت تپه

هزینه‌های تحصیل دانشجویان بین المللی 2024-2025 (USD)
دانشکده پزشکی12000.00
دانشکده دندانپزشکی

8000.00

 

دانشکده داروسازی
دانشکده فنی

7,500.00

 

هنرستان دولتی آنکارا
دانشکده هنرهای زیبا

5000.00

 

دانشکده علوم

دانشکده حقوق

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

دانشکده علوم بهداشت

دانشکده آموزش و پرورش

دانشکده ادبیات

دانشکده پرستاری

دانشکده علوم ورزشی

دانشکده ارتباطات

دانشکده فیزیوتراپی و توان‌بخشی

 

 

 

 

4000.00

آموزشگاه‌های حرفه‌ای3000.00

 

هزینه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی ترکیه

 

دانشگاه دوکوز ایلول

نام دانشکدهنام رشتهشهریه به لیر ترکیه
دانشکده پزشکیرشته پزشکی100000
دانشکده دندانپزشکیرشته دندانپزشکی60000
دانشکده پرستاریرشته پرستاری15000
دانشکده هنرهای زیبارشته‌های مختلف هنریحداقل 22000
دانشکده  مهندسیرشته‌های مختلف مهندسیحداقل 18000

دانشگاه کاتب چلبی

رشتهشهریه به لیر
اقتصاد بازرگانی10000
قانون10000
علوم سیاسی (روابط بین الملل)10000
جامعه شناسی10000
مدیریت آموزشی10000
BBA در پردیس برچی13500
BBA در پردیس اصلی15000
علوم کامپیوتر (مهندسی نرم افزار)17070
علوم کامپیوتر (فناوری اطلاعات)17,070
مهندسی عمران17,070
طب شفابخش49600
اقتصاد توسعه30000
اقتصادی30000
روابط بین الملل30000
حقوق خصوصی30000
MBA50000

دانشگاه ساکاریا

در لیست شهریه دانشگاه های ترکیه، ساکاریا نیز مبالغ زیر را در نظر دارد. هزینه‌های دانشگاه ساکاریا بر اساس تخصص متفاوت است و از 250 دلار برای رشته‌های دانشکده هنر تا 500 الی 750 دلار برای رشته‌های شروع می‌شود. در حالی که برای رشته دندانپزشکی حداقل 1200 دلار و شهریه برای رشته پزشکی هم حداقل 1900 دلار را مد نظر دارد.

نام دانشکدهمقدار شهریه به لیر
دانشکده پزشکی200000
دانشکده دندانپزشکی150000
دانشکده هنر و معماری50000
دانشکده مهندسی50000
دانشکده سلامت30000
دانشکده ارتباطات24000
دانشکده حقوق40000

دانشگاه قاضی

نام دانشکدهنام رشتهمقدار شهریه به لیر
دانشکده پزشکیرشته پزشکی110000
دانشکده دندانپزشکیرشته دندانپزشکی80000
دانشکده علوم سلامترشته‌های مدیریت بهداشت و درمان، مامایی و پرستاریحدود 12000 تا 16000
دانشکده حقوقرشته حقوق24000

دانشگاه کارادنیز تکنیک

نام دانشکدهشهریه 1 سال به لیرترم اول به لیرترم دوم به لیر
دانشکده پزشکی130.00065.00065.000
دانشکده دندانپزشکی90.00045.00045.000
دانشکده داروسازی80.00040.00040.000
دانشکده فنی و مهندسی25.00012.50012.500
دانشکده معماری25.00012.50012.500
دانشکده جنگلداری25.00012.50012.500
دانشکده فن آوری25.00012.50012.500
دانشکده اقتصاد و علوم اداری17.5008.7508.750
دانشکده علوم دریایی SÜRMENE30.00015.00015.000
دانشکده علوم20.00010.00010.000

دانشگاه آتاتورک

نام دانشکدهنام رشتهمقدار شهریه به لیر
دانشکده پزشکیرشته پزشکی95000
دانشکده دندانپزشکیرشته دندانپزشکی40000
دانشکده داروسازیرشته داروسازی30000
دانشکده معماریرشته معماری18000
دانشکده حقوقرشته حقوق20000

دانشگاه آدیامان

برای بررسی بیشتر میزان شهریه دانشگاه های ترکیه، جدول زیر را هم مد نظر قرار دهید.

دانشکدهترم  اولترم دومجمع شهریه
دانشکده پزشکی47,617,00 لیر47.617.00 لیر95.234.00 لیر
دانشکده دندانپزشکی17,178.00 لیر17,178.00 لیر34,356.00 لیر
دانشکده داروسازی17,178.00 لیر17,178.00 لیر34,356.00 لیر
دانشکده مهندسی8.143.00 لیر8.143.00 لیر16286.00 لیر
دانشکده مهندسی10,050.00 لیر10,050 لیر20.100.00 لیر
دانشکده علوم بهداشت5.470.00 لیر5.470.00 لیر10940.00 لیر
دانشکده آموزش5.470.00 لیر5.470.00 لیر10940.00 لیر
دانشکده علوم و ادبیات6825.00 لیر6825.00 لیر13.650.00 لیر
دانشکده علوم اسلامی5.470.00 لیر5.470.00 لیر10940.00 لیر
دانشکده کشاورزی​​8.143.00 لیر8.143.00 لیر16286.00 لیر

دانشگاه مارمارا

جدول شهریه دانشگاه مارمارا نمای کلی از هزینه‌ها را ارائه می‌دهد، اما قیمت‌ها تقریبی هستند و ممکن است تغییر کنند. ضمنا شامل مسکن، کتاب‌های درسی یا هزینه‌های زندگی نمی‌شوند. ضمنا هزینه‌های برنامه ممکن است برای دانشجویان محلی و بین المللی به طور قابل توجهی متفاوت باشد.

نام دانشکدهشهریه مقطع کارشناسی دانشکده (در سال)شهریه تحصیلات تکمیلی (در سال)
دانشکده حقوق15000 لیر20000 لیر
دانشکده فنی و مهندسی12000 لیر18000 لیر
دانشکده پزشکی25000 لیر30000 لیر
دانشکده دندانپزشکی20000 لیر25000 لیر
دانشکده علوم اقتصادی و اداری10,000 لیر15,000 لیر

دانشگاه 19 مایس

نام دانشکدهتدریس به زبانمقدار شهریه به لیر
دانشکده پزشکیپزشکی به انگلیسی120000
پزشکی به ترکی استانبولی100000
دانشکده دندانپزشکیبه ترکی استانبولی80000
دانشکده دامپزشکیبه ترکی استانبولی20000
دانشکده مهندسیبه ترکی استانبولی18000
دانشکده معماریبه ترکی استانبولی30000
دانشکده هنرهای زیباییبه ترکی استانبولی15000

 

لیست شهریه دانشگاه 19 مایس ترکیه

 

دانشگاه عثمان قاضی

دانشکده دندانپزشکی5 سال140.000 لیر
تحصیلات علوم4 سال21.000 لیر
تحصیلات ریاضی ابتدایی4 سال21.000 لیر
زیست شناسی4 سال28.000 لیر
فیزیک4 سال28.000 لیر
آمار4 سال24.000 لیر
شیمی4 سال28.000 لیر
ریاضی-کامپیوتر4 سال28.000 لیر
دانشکده حقوق4 سال42.000 لیر
اقتصاد (برنامه عصر)4 سال28.000 لیر
مدیریت بازرگانی4 سال23.000 لیر
مدیریت بازرگانی (برنامه عصرانه)4 سال28.000 لیر
علوم سیاسی و مدیریت دولتی4 سال23.000 لیر
الهیات5 سال (شامل کلاس مقدماتی عربی)21000 لیر

دانشگاه بولنت اجویت

نام دانشکدهمقدار شهریه به لیر ترکیه
دانشکده پزشکیحدود 50582
دانشکده دندانپزشکیحدود 18246
دانشکده داروسازیحدود 18246
دانشکده مهندسیحدود 7461
دانشکده هنر، طراحی و معماریحدود 9392
دانشکده دریانوردیحدود 9392
دانشکده اقتصاد و علوم اداریحدود 5639
دانشکده الهیاتحدود 5012
دانشکده تعلیم و تربیتحدود 5012
دانشکده ارتباطاتحدود 4692
دانشکده علوم سلامتحدود 5012
دانشکده گردشگریحدود 5012

برای مشاهده دانشگاه های بدون شهریه می توانید به مقاله مرتبط با آن مراجعه نمایید.

شهریه دانشگاه های خصوصی ترکیه

شهریه دانشگاه های ترکیه که به صورت خصوصی تدریس می‌کنند، برای اکثر رشته‌های تحصیلی بین 2500 تا 8000 دلار است. البته هزینه‌های تحصیل با توجه به دانشگاه و تخصص شما متفاوت است. اما تحصیل پزشکی در دانشگاه‌های خصوصی ترکیه یکی از پرتقاضاترین و پرطرفدارترین رشته‌ها به شمار می‌رود که در عین حال جزو تخصص‌های گران قیمت است.

بسیاری از بورسیه‌های مناسب برای دانشجویان خارجی هم وجود دارد تا شهریه دانشگاه ترکیه را بهتر برنامه ریزی کنند. ضمنا برای پرداخت شهریه دانشگاه خارجی خود می‌توانید از خدمات فراکنش استفاده کنید. ما کنار شما هستیم تا تمامی پرداخت‌های خارجی مانند حواله‌های ارزی را به راحتی انجام دهید.

دانشگاه کوچ

کالج علوم26000 دلار آمریکا
کالج مهندسی26000 دلار آمریکا
کالج علوم اداری و اقتصاد26000 دلار آمریکا
کالج علوم اجتماعی و انسانی26000 دلار آمریکا
دانشکده پرستاری26000 دلار آمریکا
دانشکده حقوق26000 دلار آمریکا
دانشکده پزشکی40000 دلار آمریکا

دانشگاه باهچه شهیر

برای بررسی بیشتر شهریه دانشگاه های ترکیه، نگاهی هم به لیست ارائه شده توسط دانشگاه باهچه شهیر داشته باشید.

رشته (مقطع لیسانس)مدت زمانزبانشهریه
مدیریت مراقبت‌های بهداشتی4انگلیسی5950 دلار
تغذیه و رژیم غذایی4انگلیسی5950 دلار
شنوایی شناسی4انگلیسی5950 دلار
مددکاری اجتماعی4انگلیسی8200 دلار
مشاوره و راهنمایی روان‌شناسی4انگلیسی5950 دلار
آموزش کامپیوتر و فناوری‌های آموزشی4انگلیسی9000 دلار
طراحی محصول صنعتی4انگلیسی8500 دلار
علوم تربیتی4انگلیسی5950 دلار
فیزیوتراپی و توان‌بخشی4انگلیسی5950 دلار
ریاضیات4انگلیسی8500 دلار
طراحی بازی دیجیتال4انگلیسی8500 دلار
طراحی ارتباطی4انگلیسی8500 دلار
علوم سیاسی و روابط بین الملل4انگلیسی8500 دلار
کارتون و انیمیشن4انگلیسی8500 دلار
مهندسی هوش مصنوعی4انگلیسی9000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک4انگلیسی9000 دلار
مهندسی عمران4انگلیسی9000 دلار
بازرگانی4انگلیسی8500 دلار

دانشگاه یدی تپه

طراحی تبلیغات و ارتباطات (لیسانس)19.000 دلار
تجارت و مدیریت کشاورزی (لیسانس)19.000 دلار
مردم شناسی (لیسانس)19000 دلار
معماری (لیسانس)22000 دلار
مدیریت هنری و فرهنگی (لیسانس)20000 دلار
مهندسی زیست پزشکی (لیسانس)22000 دلار
مدیریت بازرگانی (لیسانس)19.000 دلار
مهندسی شیمی (لیسانس)22000 دلار
مهندسی عمران (لیسانس)22000 دلار
برنامه آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی8.500 دلار
مهندسی کامپیوتر (لیسانس)22000 دلار
مدیریت سفارشی و مرزی (لیسانس)8.500 دلار
اقتصاد (لیسانس)19.000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک (لیسانس)22.000 دلار
تجارت الکترونیک و مدیریت (لیسانس)19.000 دلار
برنامه آموزش ریاضی ابتدایی18000 دلار
زبان و ادبیات انگلیسی (لیسانس)22000 دلار
برنامه آموزش زبان انگلیسی18000 دلار
دانشکده ارتباطات19000 دلار
دانشکده کامپیوتر و علوم اطلاعات19.000 دلار
دانشکده اقتصاد و علوم اداری19.000 دلار
دانشکده آموزش18000 دلار
دانشکده فنی22000 دلار
دانشکده علوم بهداشت20000 دلار
دانشکده حقوق20000 دلار

 

 شهریه دانشگاه‌های خصوصی کشور ترکیه

 

دانشگاه باشکنت

شهریه دانشگاه های ترکیه در بخش خصوصی معمولا گران‌تر از دانشگاه‌های دولتی هستند. این مسئله در مورد دانشگاه باشکنت هم صدق می‌کند.

مدت زمان برنامه تحصیلیهزینه برنامه (USD)
1- 4 هفتهرایگان
1+1 ماه1600 دلار
3 ماهه3500 دلار
6 ماه5000 دلار
1 سال8500 دلار

دانشگاه آجی بادام

برنامهزبانهزینه (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)
داروانگلیسی30.000 دلار
داروخانهانگلیسی16000 دلار
مهندسی زیست پزشکیانگلیسی12.500 دلار
مهندسی کامپیوترانگلیسی12.500 دلار
زیست شناسی مولکولی و ژنتیکانگلیسی12.500 دلار
روان‌شناسیانگلیسی8000 دلار
جامعه شناسیترکی6000 دلار
فیزیوتراپی و توان‌بخشیترکی8000 دلار
پرستاریانگلیسی8000 دلار
تغذیه و رژیم غذاییانگلیسی8000 دلار
مدیریت مراقبت‌های بهداشتیترکی6000 دلار

دانشگاه بیرونی

نام رشتهزبان تحصیلمقدار شهریه
پزشکیبه انگلیسیحدودا  20000 دلار
به ترکی استانبولیحدودا 18000 دلار
دندانپزشکیبه انگلیسیحدودا  20000 دلار
به ترکی استانبولیحدودا   18000 دلار
پرستاریبه انگلیسیحدودا  7000 دلار
به ترکی استانبولیحدودا  5000 دلار
ماماییبه ترکی استانبولیحدودا 5000 دلار
ارگوتراپیبه ترکی استانبولیحدودا 5000 دلار
طراحی داخلیبه ترکی استانبولیحدودا   5000 دلار
مهندسی کامپیوتربه انگلیسیحدودا  7000 دلار
به ترکی استانبولیحدودا  5000 دلار
زیست شناسی و ژنتیکبه انگلیسیحدودا 7000 دلار
به ترکی استانبولیحدودا 4000 دلار
رشد کودکبه ترکی استانبولیحدودا 5000 دلار
کاردرمانیبه ترکی استانبولیحدودا 5000 دلار
شنوایی سنجیبه ترکی استانبولیحدودا 5000 دلار
مهندسی صنایعبه ترکی استانبولیحدودا   5000 دلار
معماری داخلیبه ترکی استانبولیحدودا   5000 دلار

دانشگاه آیدین

در لیست شهریه دانشگاه های ترکیه، بررسی هزینه تحصیل در دانشگاه آیدین هم مهم است. می‌توانید برای این کار از جدول زیر استفاده نمایید.

نام دانشکدهزبان قابل تدریسمقدار شهریه
دندانپزشکیبه انگلیسیحدودا 20000 دلار
به ترکی استانبولیحدودا 20000 دلار
پزشکیبه انگلیسیحدودا 22000 دلار
به ترکی استانبولیحدودا 22000 دلار
هنرهای زیبا_حدودا 4000 دلار
 حقوق_حدودا 5000 دلار

دانشگاه گلیشیم

نام رشتهبه زبان ترکیبه زبان انگلیسی
گفتار و زبان درمانی7000 دلار8000 دلار
کاردرمانی7000 دلار8000 دلار
شنوایی سنجی7000 دلار8000 دلار
 پرفیوژن7000 دلار8000 دلار
مدیریت بهداشت و درمان7000 دلار8000 دلار
خدمات اجتماعی7000 دلار8000 دلار
مهندسی کامپیوتر7000 دلار8000 دلار
مهندسی برق و الکترونیک7000 دلار8000 دلار
مهندسی صنایع7000 دلار8000 دلار
مهندسی مکانیک7000 دلار8000 دلار
غذا و هنر آشپزی7000 دلار8000 دلار
طراحی گرافیک7000 دلار8000 دلار
معماری داخلی7000 دلار8000 دلار
ارتباط و طراحی7000 دلار8000 دلار
رادیو تلویزیون و سینما7000 دلار8000 دلار

دانشگاه آرل

پزشکی15000 دلار
فیزوتراپی و توان‌بخشی6000 دلار
پرستاری6000 دلار
تغذیه و رژیم غذایی6000 دلار
مدیریت مراقبت‌های بهداشتی6000 دلار
رشد کودک6000 دلار
مهندسی مکانیک6000 دلار
معماری6000 دلار
معماری داخلی6000 دلار
مهندسی صنایع6000 دلار

دانشگاه مدیپول استانبول

طراحی ارتباطات بصری4680 دلار
رسانه و هنرهای تجسمی4320 دلار
رسانه‌های جدید و ارتباطات4320 دلار
رادیو، تلویزیون و سینما4320 دلار
آموزش زبان انگلیسی4320 دلار
روزنامه نگاری4320 دلار
مدیریت بازرگانی5400 دلار
اقتصاد و امور مالی5040 دلار
تجارت و امور مالی بین المللی5040 دلار
شنوایی سنجی4680 دلار
 اروتز و پروتز4680 دلار
رشد کودک4680 دلار
ارگوتراپی4680 دلار
خدمات اجتماعی4680 دلار

دانشگاه بیلگی

در بررسی شهریه دانشگاه های ترکیه، بیلگی را هم مد نظر داشته باشید، زیرا این مجموعه در رتبه 796 میان بهترین دانشگاه‌های جهانی قرار دارد.

رشتهزبان تحصیلیپایان نامه یا بدونشهریه
MBAزبان انگلیسیبدون پایان نامه12500 دلار
مدیریت منابع انسانیزبان انگلیسیبدون پایان نامه8,100 دلار
مطالعات اروپاییزبان انگلیسیپایان نامه8100 دلار
مهندسی برق-الکترونیکزبان انگلیسیپایان نامه12500 دلار
مدیریت بازرگانی اجراییزبان انگلیسیبدون پایان نامه11000 دلار
رسانه و سیستم‌های ارتباطیزبان انگلیسیپایان نامه12500 دلار
امور مالی بین المللیزبان انگلیسیپایان نامه8100 دلار
روابط بین المللزبان انگلیسیپایان نامه10000 دلار
مدیریت فرهنگیزبان انگلیسیبدون پایان نامه10000 دلار
اقتصاد سیاسی بین المللیزبان انگلیسیهر دو10000 دلار
تغذیه و رژیم غذاییزبان ترکیپایان نامه8100 دلار

 

 شهریه دانشگاه بیلگی ترکیه

 

دانشگاه اوکان

طراحی صنعتی6500 دلار
طراحی ارتباط تصویری6500 دلار
طراحی مد6500 دلار
رسانه نوین (نیو مدیا)6500 دلار
جامعه شناسی6500 دلار
ترجمه و تفسیر چینی6500 دلار
ترجمه و تفسیر انگلیسی6500 دلار
ترجمه و تفسیر روسی6500 دلار
ترجمه و تفسیر عربی6500 دلار
آموزش پرواز10000 دلار
مدیریت هواپیمایی کشوری6500 دلار
روابط عمومی و تبلیغات6500 دلار
مدیریت ورزشی6500 دلار
تئاتر6500 دلار
مهندسی مواد غذایی6500 دلار
لجستیک و حمل و نقل بین المللی6500 دلار
آموزش زبان انگلیسی6500 دلار
امور مالی بین المللی6500 دلار
حسابداری و حسابرسی6500 دلار
سیستم‌های اطلاعات مدیریت6500 دلار

دانشگاه آلتین باش

دانشکده‌هاشهریه سالانه (شامل مالیات بر ارزش افزوده)
دانشکده مهندسی و علوم طبیعی8500 دلار
دانشکده مدیریت8500 دلار
دانشکده علوم کاربردی8500 دلار
دانشکده علوم اقتصادی و اداری8500 دلار
دانشکده هنرهای زیبا و طراحی8500 دلار
دانشکده حقوق8500 دلار
دانشکده داروسازی15000 دلار
دانشکده دندانپزشکی20000 دلار
دانشکده پزشکی25000 دلار
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم و مهندسی6900 دلار (هزینه کل برنامه)
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی6900 دلار (کل هزینه برنامه)
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم بهداشت25000 دلار (در سال)
برنامه‌های دکترا19800 دلار (هزینه کل برنامه)

دانشگاه کنت

در ادامه بررسی شهریه دانشگاه های ترکیه، نگاهی هم به دانشگاه کنت می‌اندازیم که در میان دانشجویان بین المللی محبوبیت زیادی دارد.

دورهتمام وقتپاره وقت
حسابداری و امور مالی18600 پوند9300 پوند
حسابداری و امور مالی و اقتصاد18600 پوند9300 پوند
حسابداری و امور مالی و اقتصاد (با یک سال کارورزی)18600 پوند18600 پوند
حسابداری و امور مالی (هزینه پایه 1 سال)18600 پوند9300 پوند
حسابداری و امور مالی (با یک سال تحصیل در خارج از کشور)18600 پوند9300 پوند
حسابداری و امور مالی (با یک سال کارورزی)18600 پوند9300 پوند
علم اکچوئری18600 پوند9300 پوند
علم اکچوئری (هزینه پایه 1 سال)18600 پوند9300 پوند
علم اکچوئری (با یک سال کارورزی)18600 پوند9300 پوند
فعالیت‌های حقوقی پیشرفته20000 پوند10000 پوند
مطالعات آمریکایی18600 پوند9300 پوند

دانشگاه کادیر هاس

برنامه‌ها

شهریه

(در سال)

%25%40%45%50%55%60
آمادگی زبان انگلیسی مدرسه15.000 دلار11.250 دلار9.000 دلار8.250 دلار7.500 دلار6.750 دلار6.000 دلار
مقطع کارشناسی15.000 دلار11.250 دلار9.000 دلار8.250 دلار7.500 دلار6.750 دلار6.000 دلار
کارشناسی ارشد (غیر پایان نامه)15.000 دلار11.250 دلار9.000 دلار8.250 دلار7.500 دلار6.750 دلار6.000 دلار
کارشناسی ارشد (پایان نامه)15.000 دلار11.250 دلار9.000 دلار8.250 دلار7.500 دلار6.750 دلار6.000 دلار
دکتری15.000 دلار11.250 دلار9.000 دلار8.250 دلار7.500 دلار6.750 دلار6.000 دلار

 

چرا فراکنش؟
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه پرداخت های بین المللی
انجام سفارشات ٢۴ ساعته در 7 روز هفته
پشتیبانی ارزهای مختلف یورو، روبل، دلار، یوآن و غیره
داشتن نماد اعتماد الکترونیکی

 

دانشگاه هالیچ

فناوری ساخت و ساز2000 دلار
مدیریت ورزشی4000 دلار
لجستیک2000 دلار
تئاتر4000 دلار
طراح مد2000 دلار
کارتون و انیمیشن4000 دلار
گردشگری و هتلداری2000 دلار
طراحی گرافیک4000 دلار
بیهوشی2000 دلار
الکترونیک2000 دلار
معماری4000 دلار
برنامه نویسی کامپیوتر2000 دلار
تکنیک‌های تصویربرداری پزشکی2000 دلار
تجارت الکترونیک و بازاریابی2000 دلار
فناوری امنیت اطلاعات2000 دلار

دانشگاه آتیلیم

کارشناسی ارشدSBEFBEFBE شیمی، فیزیکعلوم بهداشتی
شهریه سالانه دانشگاهی6.7008.2008.8008.200
ترم 13.2004.2004.8004.200
ترم 21.7502.0002.0002.000
ترم 31.7502.0002.0002.000
هزینه تحصیل برای ترم اضافی 20% شهریه برنامه مربوطه1.3401.6401.7601.640
 PhDSBEFBEFBE Architecture 
شهریه سالانه دانشگاهی20.50022.00016.500 
ترم 16.7007.0004.500 
 ترم 24.6005.0004.000 
ترم 34.6005.0004.000 
ترم 44.6005.0004.000 
هزینه تحصیل برای هر ترم3.075.503.3002.475 

دانشگاه اطلس

آخرین مورد در لیست شهریه دانشگاه های ترکیه، به دانشگاه اطلس مربوط است. این دانشگاه شهریه تحصیل برای دانشجویان خارجی را به این ترتیب معرفی کرده است. هزینه‌های دانشگاه اطلس برای برنامه‌های کارشناسی از 2925 دلار شروع می‌شود و شهریه‌های پزشکی دانشگاه اطلس استانبول به 16200 دلار می‌رسد. زیرا هزینه‌ها بر اساس تخصص و زبان تحصیل متفاوت است.

 

 شهریه دانشگاه اطلس در سال 2024

 

در حالی که هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در آن بین 2000 تا 4000 دلار است. بسته به زبان تحصیلی و اگر تخصص با پایان نامه و بدون پایان نامه باشد، هزینه تحصیل در کمترین حالت، 2000 دلار است.

داروانگلیسی15,800.00
پرستاریانگلیسی3,300.00
مهندسی نرم افزارانگلیسی3,300.00
مدیریت بازرگانیانگلیسی3,300.00
روان‌شناسیانگلیسی3,300.00

 

کلام آخر

در مجموع، آشنایی با مقدار شهریه دانشگاه ترکیه برای دانشجویان بین المللی حیاتی است. زیرا آنها باید قبل از شروع تحصیلات، هزینه‌های مالی خود را برنامه‌ریزی کنند. دانشگاه‌های خصوصی در ترکیه معمولا شهریه‌های بیشتری از دانشگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند. این مورد به دلیل سرویس‌های بهتر، امکانات مدرن، کیفیت آموزش بالا و تعداد کمتری دانشجو به نسبت اساتید است. این عوامل سبب می‌شوند شهریه‌های دانشگاه‌های خصوصی در ترکیه بالاتر از دانشگاه‌های دولتی باشد. برای تسهیل پرداخت شهریه دانشگاه های ترکیه، می‌توانید از خدمات فراکنش استفاده کنید. ما تضمین می‌دهیم تراکنش‌هایتان به طور ایمن انجام می‌شوند.

سوالات متداول

دانشگاه‌های خصوصی ترکیه مورد تأیید وزارت بهداشت ایران کدامند؟

دانشگاه کوچ، دانشگاه باهچه شهیر، دانشگاه باشکنت، دانشگاه یدی تپه، دانشگاه آجه بادام، دانشگاه آیدین استانبول و دانشگاه مدیپول استانبول.

دانشگاه‌های دولتی ترکیه مورد تأیید وزارت بهداشت ایران کدامند؟

دانشگاه استانبول، دانشگاه آنکارا، دانشگاه اگه ازمیر، دانشگاه حاجت تپه، دوکوز ایلول، دانشگاه کاتب چلبی ازمیر، دانشگاه قاضی، دانشگاه مارمارا.

شهریه دانشگاه شامل چه خدماتی است؟

به طوری کلی شهریه تنها برای ارائه یک درس خاص مد نظر است و برای استفاده از دیگر خدمات باید تعرفه‌های مربوطه را بررسی کنید.

جواب سوالتو پیدا نکردی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *